09.08.2023.

Нови рок за завршетак радова на аква-парку на Палићу је крај овог месеца, најавио је данас председник Скупштине предузећа Парк Палић Иштван Пастор. Уз завршен аква-парк, поплочање шеталишта на обали, сређивање викенд насеља и реконструкцију водоторња, по његовој оцени, ово ће бити изузетна гоидна за Палић. 

1092_1.jpg

„Желим да вам кажем да је једна ствар потпуно сигурна, да ћу ја бити тај који ће завршити Аква-парк у току овог месеца“ - поручио је Пастор новинарима.

Након још једног пробијеног рока за завршетак највеће инвестиције на Палићу у последњој деценији, Иштван Пастор најављује да ће извођачи због тога плаћати пенале, а да ће до новог рока бити спроведен технички пријем објекта, јер су радови завршени и у току је пробни рад система, и склопљен уговор са оператером који ће управљати објектом који је конципиран тако да буде у функцији током целе године.

1092_2.jpg

„Очекујем да од септембра месеца Аква-парк буде додатна привлачна снага која ће привлачити људе, која ће задржати људе, што ће бити добро не само за Палић, него и за град“- нагласио је Пастор.

Овог лета на Палићу су у току још две инвестиције. Започета је реконструкција једног од симбола Палића, његовог Водоторња, а у току је и поплочање последње деонице туристичког сектора клинкер опеком и постављање припадајућег урбаног мобилијара.

„Ако завршимо Аква-парк, ако завршимо ове радове око поплочавања, знате да смо радили доста на уобличавању пешчане плаже, односно Викенд насеља, ако завршимо Водоторањ, онда мислим да ће ова година бити изуетна што се тиче развоја Палића“- сматра Пастор.

Радови на Водоторњу, вредни 21 милион динара, требају бити окончани до краја године, а радови на поплочавању, вредни 36 милиона, до краја августа. Средства за све наведне инвестиције обезбеђена су делом из покрајинског, а делом из републичког буџета.

Извор: РТВ

17.07.2023.

У просторијама предузећа ДОО „Парк Палић“ данас је одржан поступак отварања понуда за давање у закуп непокретности Аква Парк на Палићу.

Комисија је утврдила да се на Јавни оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за давање у закуп Аква Парка на Палићу пријавио један понуђач. 

Увидом у документацију констатовано је да је предузеће „Елите Палић“ ДОО, Палић,  у својству понуђача поднело благовремену и потпуну понуду, у складу са условима и критеријумима из Јавног огласа. 

У предстојећем периоду, у складу са утврђеном процедуром, биће предузете даље неопходне и предвиђене радње у циљу закључења Акта о давању у закуп непокретности Аква Парк на Палићу са изабраним понуђачем, како би се створили услови за отпочињање обављања делатности.   
   

05.07.2023.

Палић, 5. јул – Након што је крајем јуна уклањањем 13 оронулих објекта завршена прва фаза радова, предузеће „Парк Палић“ д.о.о. наставља са спровођењем пројекта уређења Викенд насеља на Палићу и интезивно ради на проналажењу начина и решења за уклањање девастираних и рушевних објеката који су у власништву правних или приватних лица.

1067_1.jpg

Полазећи од чињенице да је уређење Викенд насеља од заједничког интереса за власнике објеката, као и за туристички потенцијал Палића, одржан је елики број састанака и консултација са представницима предузећа или њиховим правним наследницима, са циљем проналажења најучинковитијих решања.

1067_2.jpg

Као резултат препознавања заједничког циља да Викенд насеље на Палићу од неуређене, оронуле и неприступачне урбанистичке целине поново постане фунционалан и атрактиван део Палића, власници појединих објеката су већ кренули у реализацију договорених
активности.

1067_3.jpg

Уважавајући значај овог пројекта, предузеће „Адам Шпед“ Д.О.О. је, у складу са постигнутим договором, претходне недеље о свом трошку већ уклонило два објекта на својим парцелама уз само шеталиште, а у току је процедура за добијање потребних дозвола за уклањање трећег, на самом улазу у Викенд насеље.

Изражавамо очекивање да ће, каo што је договорено на одржаним састанцима, и друга предузећа чији су објекти валоризовани као објекти за рушење или санацију пружити свој допринос, у складу са Планом детаљне регулације за Викенд насеље на Палићу и Пројектом уређивања грађевинског земљишта у јавној својини - уклањање нелегалних и оронулих објеката и прибављање решења о њиховом уклањању у Викенд насељу.

1067_4.jpg

Предузеће „Парк Палић“ д.о.о. још једном позива све власнике нелегализованих објеката као и власнике објеката који су у рушевном и запуштеном стању да подрже иницијативу коначног уређења овог насеља које је деценијама запуштено и да нам се обрате како бисмо у сарадњи са надлежним институцијама заједнички пронашли адекватна и законски утемељена решења.

О нама

Изградње туристичке дестинације високе категорије по принципима одрживог развоја

Инвестирајте са стилом

Инвеститорима су на располагању инфраструктурно опремљене локације, у власништву Града Суботице

Чланови Скупштине

Чланови Скупштине предузећа Парк Палић

Јавни конкурси и огласи

Друштво са ограниченом одговорношћу за управљање развојем туристичког простора „Парк Палић“, Палић

Галерија слика

Наменске употребе државне имовине ради валоризације туристичких ресурса

Организациона структура

Унутрашња организација Д.О.О. „Парк Палић“ је уређена Правилником о систематизацији радних места.

Фотографије са прелепог Палића

Палићко језеро, бисер Војводине